โครงการทำดีเพื่อพ่อ ณ โรงเรียน ตชด สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
บริษัท ธีระพัฒน์ อินเตอร์กรุ๊ป(ไทยแลนด์) จำกัด ต้องการมีส่วนร่วมในการกระทำความดี และต้องการสานต่อโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” โดยในปีนี้ ได้ร่วมกันบริจากอุปกรณ์การเกษตร ณ โรงเรียน ตชด สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา และต่อเนื่องไปจนถึงวโรกาสทรงเจริญพระชนมมายุครบ 84 พรรษา